:: มีทั้งหมด 4 ความคิดเห็น
 
ID :: 4     ชื่อ - นามสกุล :: นางสมบุรณ์ อินทรหัน   :: 2564-09-12 11:45:11
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
การรายงานตามเกณฑ์ชี้วัดที่ 1 นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล รายงานทางใหนคะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 3     ชื่อ - นามสกุล :: เหมือนจันทร์ พัฒโร   :: 2564-08-31 09:51:27
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สภว
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ช่วยดูระบบให้หน่อยค่ะ การเข้าไปบันทึกในระบบ และเปิดหน้าต่างๆ ช้ามากๆๆๆๆ ค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 2     ชื่อ - นามสกุล :: น.ส.ภาวนา มะเซ็ง   :: 2564-08-20 15:04:19
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ไม่สามารถเข้าระบบ IDP ได้ค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 1     ชื่อ - นามสกุล :: ศุภักษิน ไชยสิทธิ์   :: 2564-06-29 15:40:56
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ไม่สามารถเข้าระบบ UDP ได้ในวันนี้ เนื่องจากช่องกรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด ไม่ทำงาน
สถาบันฯตอบ ::
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ