:: มีทั้งหมด 24 ความคิดเห็น
 
ID :: 24     ชื่อ - นามสกุล :: นายจิรวัฒน์ ถิโรภาส   :: 2562-04-05 11:36:26
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
รหัสเข้า IDP ผมเข้าไม่ได้ครับ ระบบแจ้งว่า ID หรือ Password ผิดครับ ID 1102001276351 Pass 11012533 ครับ ช่วยดูให้ที่ครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 23     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวนงเยาว์ ทองบ่อ   :: 2562-02-09 11:21:13
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สมัครระบบ IDP ค่ะ เขบัตรประจำตัวประชาชน 13503000282853 วันเดือนปีเกิด 31 มกราคม 2529
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 22     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวศุภรา เจนพิชัย   :: 2561-06-04 13:57:43
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งข้อมูลขอเพิ่มชื่อบุคลากรในระบบ IDP ผ่านทาง OA วิชชพัฒน์ ยฆะเสม แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 61 บัดนี้ บุคลากรดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ IDP ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 21     ชื่อ - นามสกุล :: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล   :: 2561-05-30 10:55:25
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ผมไม่สามารถ Login เข้าระบบได้ครับ ผมเป็นพัฒนากรรุ่น 105 รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะครับ **หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1451100022958**
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 20     ชื่อ - นามสกุล :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์   :: 2561-04-17 15:40:32
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2561 แล้ว ปรากฏว่า เมนู แบบรายงานของจังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีรายชื่อผุู้จัดทำแผนฯ จึงทำให้จังหวัดไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ จึงขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ผุู้ดูแลระบบ ตรวจสอบข้อมูลให้ด้วย ขอบคุณมาก
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 19     ชื่อ - นามสกุล :: นายอำนาจ เอี่ยมมา   :: 2561-04-09 10:09:43
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สมัคร IDP ครับ นายอำนาจ เอี่ยมมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ วันเดือนปี เกิด 04 06 2532 หมายเลขบัตรประชาชน 1100701000462
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 18     ชื่อ - นามสกุล :: สุจิตรารภรณ์ ภูงามเงิน   :: 2561-03-30 10:21:55
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ถึงคุณ ประภาวรินทร์ ปานนี้ ขอแจ้งชื่อในระบบ เนื่องจากบันทึก IDP แล้วไม่มีชื่อในจังหวัดที่สังกัด แก้ไขชื่อจากจังหวัดตาก ให้มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาให้ด้วยนะคะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 17     ชื่อ - นามสกุล :: สุจิตราภรณ์ ภูงามเงิน   :: 2561-03-29 18:42:07
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสาง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ประวัติขึ้นอยู่กับจังหวัดตาก ย้ายมาอยู่นครราชสีมา ตั้งแต่ 13 พย.60 พอบันทึกแผนผล idp แล้ว ไม่มีชื่อโชว์ที่นครราชสีมาคะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วย
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 16     ชื่อ - นามสกุล :: น.ส.ศิริลาวัลย์ วุฒิไกรสถิตกุล   :: 2561-03-07 01:32:52
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
กรณีเป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ ไม่สามารถเข้าระบบ idp ได้ จะต้องทำอย่างไรคะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 15     ชื่อ - นามสกุล :: นายพงษ์พัฒน์ เคนทวาย   :: 2561-03-05 19:48:47
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอแจ้งรายชื่อเพิ่มที่ยังไม่มีในฐาน IDP จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงษ์พัฒน์ เคนทวาย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขอบคุณครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 14     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาววันเพ็ญ พูนสวัสดิ์   :: 2561-03-02 17:12:05
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอแจ้งรายชื่อเพิ่มที่ยังไม่มีในฐาน IDP จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววันเพ็ญ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 13     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวกรรณิกา นะธิศรี   :: 2561-01-28 15:27:41
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ถนนหนองคาย บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอให้ปรับปรุงข้อมูล นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ย้ายจาก จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง จังหวัดหนองคาย ขอบคุณครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 12     ชื่อ - นามสกุล :: นายประสิทธิ์ เจริญกุล   :: 2560-11-27 11:50:15
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอให้ปรับปรุงข้อมูล นายประสิทธิ์ เจริญกุล ย้ายจาก จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง จังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 11     ชื่อ - นามสกุล :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์   :: 2560-09-27 12:12:01
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอให้ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ 1. มีข้าราชการย้ายออก จำนวน 1 ราย คือ นางสาวกาญจนา ตาจินะ ย้ายไปจังหวัดลำพูน 2. มีข้าราชการย้ายเข้า จำนวน 2 ราย คือ นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง ย้ายมาจากจังหวัดปัตตานี และ นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม ย้ายมาจากจังหวัดพิจิตร ขอบคุณมาก
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 10     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวภัสสมณฑ์ กำเนิดเพ็ชร   :: 2560-09-08 10:41:37
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอรบกวนให้ย้าย ชื่อ นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ย้ายมาจากกรมฯ เข้าระบบ จังหวัดนนทบุรีด้วยะคะ ขอบคุณคะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 9     ชื่อ - นามสกุล :: นางวรากุล หงษ์บินโบก   :: 2560-09-08 10:29:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สนง.พัฒนาชุมชน จ.อุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
นางวรากุล หงษ์บินโบก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรจุใหม่ค่ะ เข้าไปทำในระบบไม่ได้ค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 8     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-05 16:21:12
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
จะขอแจ้งรายชื่อเพิ่มที่ยังไม่มีในฐาน IDP จำนวน 7 ท่านนะค่ะ 1.นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด 2.นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ 3.นางรวดี พลายด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4.นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ 5.นายแสงอาภรณ์ สงคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ 6.นายพิเชษฐ หลินมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 7.นายอวยพร ชีงามวัฒนะกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 8.นายพงษ์พิสุทธ์ ชูทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ....ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 7     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-05 09:30:15
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ในช่องรายงาน แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ 43 เเต่เมือเข้าไปดู มีเพียง 29 ราย
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 6     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-04 14:36:18
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอรบกวนแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายออกใน idp ด้วยนะค่ะ 1.นายพิชิตไชย จูมั่น ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 5     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-04 14:33:14
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอรบกวนแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายออกใน idp ด้วยนะค่ะ 1.นางสาวสุลาวัลย์ ภากร ย้ายไปจ.ระนอง 2.นางสาวอมรรัตน์ สุขขวัญ ย้ายไป จ.สงขลา 3.นางกาญจนา ประสพศิลป์ ย้ายไป จ.ฉะเชิงเทรา ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ