:: มีทั้งหมด 13 ความคิดเห็น
 
ID :: 13     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวกรรณิกา นะธิศรี   :: 2561-01-28 15:27:41
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ถนนหนองคาย บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอให้ปรับปรุงข้อมูล นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ย้ายจาก จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง จังหวัดหนองคาย ขอบคุณครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 12     ชื่อ - นามสกุล :: นายประสิทธิ์ เจริญกุล   :: 2560-11-27 11:50:15
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอให้ปรับปรุงข้อมูล นายประสิทธิ์ เจริญกุล ย้ายจาก จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง จังหวัดสมุทรปราการ ขอบคุณครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 11     ชื่อ - นามสกุล :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์   :: 2560-09-27 12:12:01
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขอให้ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ 1. มีข้าราชการย้ายออก จำนวน 1 ราย คือ นางสาวกาญจนา ตาจินะ ย้ายไปจังหวัดลำพูน 2. มีข้าราชการย้ายเข้า จำนวน 2 ราย คือ นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง ย้ายมาจากจังหวัดปัตตานี และ นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม ย้ายมาจากจังหวัดพิจิตร ขอบคุณมาก
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 10     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวภัสสมณฑ์ กำเนิดเพ็ชร   :: 2560-09-08 10:41:37
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอรบกวนให้ย้าย ชื่อ นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ย้ายมาจากกรมฯ เข้าระบบ จังหวัดนนทบุรีด้วยะคะ ขอบคุณคะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 9     ชื่อ - นามสกุล :: นางวรากุล หงษ์บินโบก   :: 2560-09-08 10:29:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สนง.พัฒนาชุมชน จ.อุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
นางวรากุล หงษ์บินโบก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรจุใหม่ค่ะ เข้าไปทำในระบบไม่ได้ค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 8     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-05 16:21:12
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
จะขอแจ้งรายชื่อเพิ่มที่ยังไม่มีในฐาน IDP จำนวน 7 ท่านนะค่ะ 1.นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด 2.นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ 3.นางรวดี พลายด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4.นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ 5.นายแสงอาภรณ์ สงคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ 6.นายพิเชษฐ หลินมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 7.นายอวยพร ชีงามวัฒนะกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 8.นายพงษ์พิสุทธ์ ชูทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ....ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 7     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-05 09:30:15
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ในช่องรายงาน แสดงจำนวนเจ้าหน้าที่ 43 เเต่เมือเข้าไปดู มีเพียง 29 ราย
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 6     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-04 14:36:18
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอรบกวนแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายออกใน idp ด้วยนะค่ะ 1.นายพิชิตไชย จูมั่น ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 5     ชื่อ - นามสกุล :: จุฑาพร   :: 2560-09-04 14:33:14
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.พังงา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอรบกวนแจ้งรายชื่อข้าราชการย้ายออกใน idp ด้วยนะค่ะ 1.นางสาวสุลาวัลย์ ภากร ย้ายไปจ.ระนอง 2.นางสาวอมรรัตน์ สุขขวัญ ย้ายไป จ.สงขลา 3.นางกาญจนา ประสพศิลป์ ย้ายไป จ.ฉะเชิงเทรา ขอบคุณค่ะ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 4     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวศิราณี อันบุรี   :: 2560-08-24 19:12:46
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1. นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม มาจาก สพจ.ปทุมธานี 2. นางสาวน้องนุช คำหอม มาจาก สพจ.ชุมพร 3. นางสาวกาญจนา ทองเกษม มาจากกรมฯ 4.นายยุทธชัย เครือแก้ว มาจากกรมฯ 5.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชชา โกสากุล มาจาก สพจ.ลพบุรี **และย้ายนางชุติมณฑ์ วงษ์คำหาร ไปกรมฯ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 3     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวศิราณี อันบุรี   :: 2560-08-23 19:22:31
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
น.ส.ศิราณี อันบุรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.นนทบุรี ไม่สามารถเข้าระบบ IDP ได้ค่ะ เนื่องจากไม่ชื่อในระบบ บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 2     ชื่อ - นามสกุล :: นายเจษฎา ปทุมชาติ   :: 2560-08-23 09:41:05
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.เมืองนครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สอบถามกรณีเป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ ไม่สามารถเข้าระบบ idp ได้ จะต้องทำเช่นไรครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 1     ชื่อ - นามสกุล :: สมชาย   :: 2560-08-23 08:59:42
ที่อยู่/หน่วยงาน :: กรมการพัฒนาชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ทดสอบระบบครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ