สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.02 1416261 แฟกซ์ 02 143 8916